Izolacyjność akustyczna, pochłanianie dźwięku, czas pogłosu...Czy znasz podstawowe pojęcia z dziedziny akustyki budowlanej?

Projektowanie akustyki pomieszczeń to trudne zagadnienie. Zależy od wielu czynników takich jak kubatura pomieszczenia, rodzaj materiałów wykończeniowych. Akustyka mocno wpływa na komfort użytkowania pomieszczeń. Przyjrzyjmy się bliżej teorii.

Izolacyjność akustyczna 

Izolacyjność akustyczna wzdłużna (dźwiękoizolacyjność) wyrażana wskaźnikiem Dnfw, określa poziom redukcji dźwięku pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami. Zależy jest od grubości przegród, zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i gęstości elementów z których wykonanu przegrody. Gęstsze materiały i grubsze przegrody dużo lepiej izolują. Oprócz tych właściwości, na transmisję dźwięków wpływa też szczelność połączeń i jakość elementów zabudowy. Wartość tego wskaźnika mierzona jest w warunkach laboratoryjnych dla wspólnego sufitu ponad dwoma rozdzielonymi przegrodą pomieszczeniami. Im wyższa wartość wskaźnika,tym lepsza izolacyjność. Jest to niezwykle ważne dla zminimalizowania hałasów z zewnątrz i zachowania prywatności.

Dnfw (ważona znormalizowana wzdłużna różnica poziomów)- ważona różnica uśrednionego w czasie i przestrzeni poziomu ciśnienia akustycznego wytwarzanego w dwóch komorach co najmniej przez jedno źródło dźwięku znajdujące się w jednej z nich, jeśli przenoszenie odbywa się tylko określoną drogą boczną. Wyznaczany jest wg norm EN-ISO.

Redukcja dźwięku (izolacyjność akustyczna) - ograniczenie przenoszenia dźwięku dochodzacego do danego wnętrza z przestrzeni ponad sufitem podwieszanym. Wyrażana wskaźnikiem Rw

Rw (ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej) - wyrażony jedną liczbą, wynika z pomiarów laboratoryjnych, wskaźnik obniżenia poziomu ciśnienia akustycznego po przejściu przez przegrodą. Określany wg norm EN-ISO.

Pochłanianie dźwięku (chłonność akustyczna) - zmiana energii fal dźwiękowych w cieplną (poprzez tarcie) podczas przechodzenia przez ośrodek lub zderzenia się z nim w wyniku wprawienia powietrza w rezonans. Każdy dźwięk wytwarza fale dźwiękowe o określonej energii. Rozchodzą się one od źródła, we wszystkie kierunki. Część energii jest pochłaniana, reszta ulega odbiciu. Jeśli pomieszczenie jest małe, a przy każdym odbiciu pochłaniana jest duża ilość dźwięku, to uzyskamy cichsze środowisko o krótszym czasie pogłosu. Jeśli pomieszczenie jest przestronne, a pochłanianego dźwięku jest niewiele, to powstaje głośniejsze środowisko o dłuższym czasie pogłosu. Pochłanianie dźwięku to ograniczenie odbić dźwięku wewnątrz pomieszczenia stosując np. chłonny sufit podwieszany.

Pochłanianie dźwięku dla danego materiału wyrażone jest za pomocą wskaźnika αw.

αw (ważony wskaźnik pochłaniania dźwięku) - wyrażony jedną liczną wskaźnik opisujący pochłanianie fal dźwiękowych padających na powierzchnię w sposób przypadkowy, wyznaczony zgodnie z normami PN-ISO. Dokonane obliczenia zapisuje się w postaci wykresu na który nanoszona jest krzywa wzorcowa, która jest stopniowo przybliżana do krzywej wynikającej z pomiarów, aż do uzyskania "najlepszego dopasowania". Otrzymana wartość będzie zawierać się w przedziale od 0 do 1 i będzie wielokrotnością 0,05

Pogłos - dźwięk wybrzmiewający w zamkniętym pomieszczeniu po ustaniu emisji pierwotnego źródła dźwięku na skutek odbić fal dźwiękowych od różnych powierzchni. Ma wpływ na jakość i poziom dźwięku w pomieszczeniu

Czas pogłosu - czas mierzony w sekundach, w którym dźwięk podlegający odbiciom w zamkniętym pomieszczeniu osłabnie do jednej milionowej swej pierwotnej mocy po ustaniu emisji dźwięku. Czas pogłosu zależy od częstotliwości emitowanych fal dźwiękowych i mierzony na ogół dla pasma szerokości 1/3 lub 1 oktawy. Dla każdego pomieszczenia, w zależności od powierzchni i przeznaczenie jest optymalna rozpiętość czasów pogłosu. Na potrzeby mowy, czas pogłosu nie powinien przekraczać 0,8sek. W innym wypadku dźwięki mogą zacząć się zlewać. Jeśli jednak pogłos będzie zbyt krótki (poniżej 0,4sek), to pomieszczenie będzie wydawać się "martwe" ze względu na brak wzmocnienia dźwięku ze strony przestrzeni. To sprawi, że rozmowa również będzie utrudniona. W przypadku muzyki dłuższy czas pogłosu jest korzystniejszy - nuty zlewają się ze sobą i dają wrażenie pełności dźwięku . Z kolei w pomieszczeniu bez odpowiedniego pogłosu muzyka będzie wydawała się "sucha". Tak więc dla każdego pomieszczenia, bez względu na jego przeznaczenie czas pogłosu powinien być zoptymalizowany. Zbyt duża lub mała wartość wskaźników pochłaniania dźwięku dla materiałów zastosowanych w pomieszczeniu, o ile nie jest to celowe, są nie do zaakceptowania

Częstotliwość - wyrażana w hercach (Hz) liczba określająca ile razy na sekundę powtarzają się cykliczne zmiany w fali dźwiękowej generowanej przez źródło dźwięku

Herc (Hz) - jednostka miary częstotliwości. Jeden cykl na sekundę odpowiada jednemu hercowi.

  • Udostępnij: