Jak wiadomo, zarówno budynki mieszkalne, jak i użyteczności publicznej muszą być funkcjonalne. A jedną z ich najważniejszych cech użytkowych, jest z pewnością jakość akustyczna. Niestety, wyniki badań ankietowych, które zostały przeprowadzone na terenie kraju oraz za granicą, pokazują, że zagrożenia akustyczne są jednym z najbardziej uciążliwych czynników w samych budynkach, jak również w ich najbliższym otoczeniu.

Akustyka pomieszczeń - proporcje

Oczywiście pośród przyczyn takiego stanu rzeczy należy wymienić chociażby fakt, iż wciąż przybywa źródeł hałasu, którego natężenie również wzrasta. Ale nieodpowiednie parametry akustyczne wszelkiego typu budynków także są dużym problemem. Chodzi tutaj chociażby o kubaturę oraz kształt pomieszczeń, oraz wykorzystywane w trakcie budowy i wykańczania materiały.

Dzięki dobrej akustyce zyskujemy odpowiednią wyrazistość mowy, jakość dźwięku, ale również lepsze samopoczucie osób przebywających w danym pomieszczeniu. Można więc powiedzieć, że gdy środowisko akustyczne jest dobre, mogą zostać wydobywane pożądane dźwięki, natomiast te niepożądane są eliminowane.

akustyka pomieszczeń biurowych

Jednym z najważniejszych parametrów akustycznych jest wartość czasu pogłosu, ale oprócz niego analizę wykonuje się także biorąc pod uwagę poniższe wskaźniki:

 • wskaźnik transmisji mowy STI
 • poziom ciśnienia akustycznego SPL(A)
 • zanik przestrzenny dźwięku wraz z podwojeniem odległości D2,S
 • poziom dźwięku mowy w odległości 4m od źródła LP,A,S,
 • Distraction Distance rD
 • Distance of Comfort rC
 • Privacy Distance rP

W czasie badania, którego celem było określenie zależności między efektywnością ekranów akustycznych a ich wysokością i chłonnością akustyczną, przeprowadzono kilka wariantów obliczeń. W pomieszczeniach open space zastosowane zostały różne panele akustyczne do biurek, ale analizowano też wpływ sufitu pochłaniającego na parametry akustyczne w danym miejscu.


Akustyka pomieszczeń użytkowych 
 

Jak kształtować właściwości akustycznych w różnych typach wnętrz?

W pomieszczeniach produkcyjnych, biurowych oraz usługowych przede wszystkim konieczne jest ograniczenie hałasu. Do osiągnięcia tego celu należy właściwie ukształtować pomieszczenie i zastosować ustroje dźwiękochłonne. Jeśli natomiast chodzi o pomieszczenia, które mają przeznaczenie kulturalne, szkoleniowe czy rozrywkowe, priorytetem jest spełnienie subiektywnych i obiektywnych kryteriów jakości akustycznej. Mimo, iż kryteria subiektywne są ważnym elementem analizy akustycznej pomieszczeń, bywają różne i zależą od osoby oceniającej. Najważniejszym celem w przypadku biur open space jest ograniczenie poziomu i zasięgu dźwięku, w związku z czym zarówno architekci wnętrz, jak i akustycy muszą korzystać z różnych rozwiązań. Mogą to być chociażby panele oraz ekrany ścienne, panele akustyczne oddzielające stanowiska pracy, wykładziny czy podwieszane sufity.

normy akustyczne w biurze

Jakie normy akustyczne muszą spełniać biura open space?

W normie PN-EN ISO 3382-3:2012 [1] zostały zawarte informacje na temat sposobów, jakich można użyć do zmierzenia właściwości akustycznych pomieszczeń open space. Można przy ich pomocy ocenić właściwości akustyczne biur na planach otwartych.

Parametry, które zgodnie ze wspomnianą normą odnoszą się do zasięgu dźwięku w biurach open space to:

 • zanik przestrzenny dźwięku wraz z podwojeniem odległości od źródła D2,S,
 • poziom dźwięku mowy w odległości 4m od źródła LP,A,S,4m,
 • Privacy Distance rP,
 • Distance of Comfort rC,
 • Distraction Distance rD.

Zanik przestrzenny dźwięku wraz z podwojeniem odległości

Dzięki parametrowi określającemu zanik przestrzenny dźwięku wraz z podwojeniem odległości od źródła, wiemy jak bardzo obniża się poziom dźwięku we wnętrzu wraz z oddalaniem się od źródła.


Komentarze (0)

Zostaw komentarz