Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrudexe rc itation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea com modo consequat. Duis aute irure.

Badania współczynnika pochłaniania dźwięku

9 października 2015 roku podpisana została umowa pomiędzy spółką DeDe Furniture a Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Robotyki Katedrą Mechaniki i Wibroakustyki AGH na „Opracowanie koncepcji i przygotowanie do produkcji nowego produktu w postaci systemu dekoracyjnych paneli akustycznych”. Jednym z wymagań zawartych we wspomnianej umowie było przeprowadzenie badania współczynnika pochłaniania dźwięku systemu dekoracyjnych paneli akustycznych. Badanie, które zostało wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-ISO 10534-2:2003, obejmowało trzy próbki materiałów. Konkretnie była to płyta wiórowa, klejonka bukowa oraz płyta MDF.

Badanie poszczególnych trzech próbek w rurze impedancyjnej, dały bardzo podobne wyniki, ale z uwagi na walory estetyczne drewna oraz najlepsze możliwości dalszej obróbki, wybrana została próbka z klejonki bukowej. W następnym badaniu natomiast sprawdzono energetyczny współczynnik rozpraszania dźwięku systemu dekoracyjnych paneli akustycznych. Wyniki tychże badań, które zostały zwizualizowane w postaci wykresów oraz tabel, wskazują, że współczynnik pochłaniania paneli w zakresie częstotliwości od 2000 do 10000 Hz jest bardzo dobry.

Następnie, w ramach dalszych badań, system paneli o powierzchni 24 m2, został zainstalowany w pomieszczeniu biurowym, dzięki czemu możliwe było dokonanie pomiaru wspomnianych współczynników w warunkach innych niż laboratoryjne. Badane współczynniki mogły również zostać poprawione, dzięki zaprojektowanemu na potrzeby badań systemowi do montażu paneli.

Korzystając z metod prototypowania, stworzona została próbka w rzeczywistych wymiarach, na której to wykonano badania potwierdzające ogół założeń. Już na etapie projektowania i konsultowania prac w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki na Akademii Górniczo-Hutniczej, powstał akustyczny ustrój hybrydowy o strukturze 3D, stworzony z drewna. Jest to połączenie absorbera z dyfuzorem.

W rezultacie podniósł się współczynnik pochłaniania dźwięku, ale wprowadzone zostały również właściwości rozpraszania. Jest to niezwykle ważne w odniesieniu do parametrów znajdujących się w Polskiej Normie PN-B 02151-4:2015-06, której wymagania odnoszą się do czasu pogłosu, chłonności akustycznej oraz wskaźnika transmisji mowy. Aby parametry te zostały zachowane, ważne są cechy fizyczne uzyskane w naszych panelach.

Chłonność akustyczna jest wyrażana wzorem A= aśrS, w którym aśr to średni współczynnik pochłaniania dźwięku, natomiast S to pole płaszczyzn, które ograniczają powierzchnię pomieszczenia. Wchodzi w to także podłoga w metrach kwadratowych. Stworzone przez nas panele, mają wysoki współczynnik pochłaniania aśr, dzięki czemu parametr A osiąga wyższy poziom. Tak samo zresztą jest w przypadku czasu pogłosu, w obliczaniu którego wykorzystuje się chłonność akustyczną i średni współczynnik pochłaniania dźwięku.

Stosując taki właśnie ustrój w pomieszczeniach o dużych powierzchniach zyskujemy dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, będzie w nich słychać wyraźniej, a więc nie będzie konieczności podnoszenia głosu przez osoby pracujące w takich pomieszczeniach i znaczącej poprawie ulegnie komunikacja pomiędzy nimi. Po drugie natomiast, głos nie będzie się roznosił w takim stopniu jak dotychczas.

Znaczące polepszenie właściwości akustycznych w pomieszczeniach, przy pomocy takich ustrojów hybrydowych, ma wpływ nie tylko na poprawę komunikacji, ale również na zmniejszenie się stresu u osób w nich przebywających. Co więcej, mniejszy będzie także wpływ pracy w takich pomieszczeniach na utratę słuchu.

Do tej pory dostępne były przede wszystkim płaskie perforowane rozwiązania tego typu. Dekoracyjne panele akustyczne będą zatem dużą odmianą również pod kątem wizualnym. Forma przestrzenna, która jest wyjątkowym rozwiązaniem w skali światowej, ma wpływ na wielo sensoryczność odbioru, a do tego zdecydowanie polepszy wygląd pomieszczeń, w których się pojawi. Ustrój ten będzie zatem można odbierać przy pomocy rożnych zmysłów, nie tylko ze względu na formę 3D, ale też fakturę, właściwości akustyczne czy zastosowany kolor. Będzie to zatem doskonały sposób na przełamanie dominującej do tej pory monotonii, którą łatwo było zauważyć we wszelkiego typu biurowcach, szkołach czy szpitalach.

Niestety projektanci bardzo rzadko brali pod uwagę inne zmysły oprócz wzroku. Ale design sensoryczny w końcu to zmienia i angażuje również słuch czy dotyk. Forma przestrzenna będzie się zmieniała w zależności od kąta padania światła o różnych porach dnia, przez co zmienne nasycenie kolorem będzie miało wpływ na komfort psychiczny u ludzi, znajdujących się w danym pomieszczeniu.

Akustyczne panele dekoracyjne EHO Muterboard, dzięki takiemu rozwiązaniu doskonale wpisują się w najnowsze trendy światowe, a przy tym są zupełnie innowacyjnym produktem. Stworzony został bowiem jedyny w swoim rodzaju hybrydowy ustrój akustyczny o strukturze 3D, który powstał z odnawialnego surowca, czyli drewna.

Dostępne obecnie na rynku panele akustyczne, są tworzone z wełny mineralnej oraz szklanej, które to pozyskuje się z surowców nieodnawialnych. Nabyć można również panele fornirowane, które jednak są w 100% absorberami, bądź też w 100% dyfuzorami. Oczywiście w sprzedaży są też drewniane panele dekoracyjne, ale nie mają one właściwości akustycznych.

Dekoracyjne panele akustyczne EHO Muteboards są natomiast hybrydowym ustrojem akustycznym, czyli jednocześnie absorberem oraz dyfuzorem, mają strukturę 3D i wykonane są z naturalnego materiału, jakim jest drewno. Dzięki zaawansowanym technikom projektowym czas ich produkcji jest krótszy, a do tego przedsiębiorca, projektant i ośrodek naukowo-badawczy ściśle ze sobą współpracują.